Βάπτιση

Βάπτιση

Η Βάπτιση του μικρού Μάξιμου

"Και το όνομα αυτού Μάξιμος"https://www.batsoulasphotography.gr/#weddingphotographers #wedding #weddingtime #batsoulasstudio #batsoulasphotography #weddingphotography

Geplaatst door Michalis Batsoulas Photography op Woensdag 24 oktober 2018